Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
  • Final Conference of the TEMPUS project CaSA, 26-28 September 2016, Novi Sad
  • CaSA dissemination at the Conference Water and Fish 2015
  • U naucnom casopisu Poljoprivredna tehnika broj 2015-2 objavljen je prvi od 3 priloga kojima se CaSA predstavlja citaocima.
  • Need analysis for knowledge refreshment of agricultural school teachers and extension service advisors in agriculture
  • NaRA Constituent agreement

Prezentacija 63 kursa - Edukons u Sremskoj Kamenici

Dana 22.12. 2015 u 12 h, na Univerzitetu Edukons u Sremskoj Kamenici, održana je prezentacija 63 kursa koji su napisali univerzitetski nastavnici za nastavnike srednjih poljoprivrednih škola i poljoprivredne stručne i savetodavne službe.  Kursevi su predstavljeni nastavnicima srednjih poljoprivrednih škola iz cele Srbije, a prezentovali su ih predstavnici svih fakulteta učesnika CaSA. Svi Kursevi su štampani u obliku knjige na srpskom i engleskom jeziku i podeljeni su nastavnicima srednjih poljoprivrednih škola.  

Na prezentaciji kurseva bilo je prisutno 75 nastavnika srednjih poljoprivrednih škola kao i predstavnici stručnih veća srednjih poljoprivrednih škola iz oblasti poljoprivrede, veterinarske medicine i proizvodnje i prerade hrane. 

 

On 22.12. 2015 at 12h, at the Educons University in Sremska Kamenica, the presentation of 63 courses, whose University teachers wrote for secondary agricultural schools teachers and agricultural extension and advisory services was organized. The courses were presented to secondary agricultural schools teachers.  The all courses were presented by representatives of faculties and institute, members of CaSA. All courses have been published in book form in Serbian and English and distributed to teachers of secondary agricultural schools.

On the presentation the courses were present 75 teachers of secondary agricultural schools as well as its representatives in the fields of agriculture, veterinary medicine and food production and processing.