Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
  • Final Conference of the TEMPUS project CaSA, 26-28 September 2016, Novi Sad
  • CaSA dissemination at the Conference Water and Fish 2015
  • U naucnom casopisu Poljoprivredna tehnika broj 2015-2 objavljen je prvi od 3 priloga kojima se CaSA predstavlja citaocima.
  • Need analysis for knowledge refreshment of agricultural school teachers and extension service advisors in agriculture
  • NaRA Constituent agreement

Počela realizacija kurseva

Category: Gallery

Na Sedmom seminaru Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije, koji organizuju Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i Institut za primenu nauke u poljoprivredi u periodu od 1. do 3decembra 2015godinena Zlatiboru, u hotelu „Mona“biće održana prva dva kursa kreirana u okviru CaSA projekta. Kurseve pod nazivom „Mikotoksini u voću i povrću“ i „Interakcija herbicida i biljaka“ održaće dr Ivana Vico, Poljoprivredni fakultet, Beograd i dr Maja Maseldžija, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.

Programski odbor uvrstio je ova dva kursa u program skupa (u prilogu, strana 9).

Document download