Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
  • Final Conference of the TEMPUS project CaSA, 26-28 September 2016, Novi Sad
  • CaSA dissemination at the Conference Water and Fish 2015
  • U naucnom casopisu Poljoprivredna tehnika broj 2015-2 objavljen je prvi od 3 priloga kojima se CaSA predstavlja citaocima.
  • Need analysis for knowledge refreshment of agricultural school teachers and extension service advisors in agriculture
  • NaRA Constituent agreement

DUNP - 28.05.2016 - "Endokrina regulacija ponašanja životinja"

na DUNP-u je održan treći kurs 28. maja "Endokrina regulacija ponašanja životinja", autora Nataše Đorđević. Kursu je prisustvovalo 8 nastavnika srednjih škola.

Izvestaj o odrzanom kursu Endokrina regulacija ponasanja zivotinja