Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
  • Final Conference of the TEMPUS project CaSA, 26-28 September 2016, Novi Sad
  • CaSA dissemination at the Conference Water and Fish 2015
  • U naucnom casopisu Poljoprivredna tehnika broj 2015-2 objavljen je prvi od 3 priloga kojima se CaSA predstavlja citaocima.
  • Need analysis for knowledge refreshment of agricultural school teachers and extension service advisors in agriculture
  • NaRA Constituent agreement

Izveštaj o implementaciji CaSA kurseva

Izveštaj o implementaciji CaSA kurseva
Na Univerzitetu Edukons održana su 4 CaSA kursa (9,10,16 i 17 aprila):

Upravljanje projektima u poljoprivredi. Kursu je prisutvovalo 17 nastavnika
Brendiranje organskih proizvoda. Kursu je prisustvovalo 13 nastavnika
Đubrenje u organskoj proizvodnji. Kursu je prisustvovalo 9 nastavnika
Specificnosti organske ratarske proizvodnje. Kursu je prisustvovalo 5 nastavnika.
Svi kursevi su bili jednodnevni.


Nastavnici predavači su odmah popunili izveštaje i poslali Stivu, Sofiji i Vidoju.
Pozdrav Ljubinko


EDUCONS University

Prof. dr Ljubinko Jovanovic, Dean

Faculty of Ecological Agriculture

21208 Sremska Kamenica, Vojvode Putnika 87

SERBIA

Phone/Fax: +381 (0) 214893665