Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
  • Final Conference of the TEMPUS project CaSA, 26-28 September 2016, Novi Sad
  • CaSA dissemination at the Conference Water and Fish 2015
  • U naucnom casopisu Poljoprivredna tehnika broj 2015-2 objavljen je prvi od 3 priloga kojima se CaSA predstavlja citaocima.
  • Need analysis for knowledge refreshment of agricultural school teachers and extension service advisors in agriculture
  • NaRA Constituent agreement

Final Conference of the TEMPUS project CaSA, 26-28 September 2016, Novi Sad

Završna konferencija TEMPUS projekta CaSA, 26-28.09.2016, Novi Sad

 

Final Conference of the TEMPUS project CaSA, 26-28 September 2016, Novi Sad

 

Približavamo se kraju naše dinamične, intenzivne i plodonosne saradnje na CaSA projektu. Iz mnoštva izvrsnih rezultata koje smo postigli u protekle tri godine izdvajamo sledeće: a) 63 kursa za stručno usavršavanje nastavnika srednjih poljoprivrednih škola i savetodavaca; do juna 2016. godine održano je 36 kurseva koje je pohađalo 277 nastavnika i 325 savetodavaca. Do kraja godine biće održani i ostali kursevi a predviđeni broj polaznika treba da bude veći od 700; i b) strukturnu promenu u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine koje je Ministarstvu prosvete, nauke i thnološkog razvoja preporučilo akreditaciju sva 63 kursa kao meru od značaja za unapređenje nastavno naučnog programa u oblasti poljoprivrede u Srbiji i ponudilo svaku vrstu pomoći i podrške koja može pomoći implementaciji, po njihovim rečima, izvanrednih rezultata projekta
Zadovoljni postignutim rezultatima i sa ponosom partnera našeg sjajnog projekta pozivamo vas na Završnu konferenciju koja će biti održana od 26-28/09/2016. godine u Novom Sadu.

 

Preliminarni program

Preliminary programme

Informacije

Information