Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
  • Final Conference of the TEMPUS project CaSA, 26-28 September 2016, Novi Sad
  • CaSA dissemination at the Conference Water and Fish 2015
  • U naucnom casopisu Poljoprivredna tehnika broj 2015-2 objavljen je prvi od 3 priloga kojima se CaSA predstavlja citaocima.
  • Need analysis for knowledge refreshment of agricultural school teachers and extension service advisors in agriculture
  • NaRA Constituent agreement

Чачак 28. и 29. мај 2016. - WP7

На Агрономском факултету у Чачку 28. и 29. маја 2016. године у оквиру  Радног Пакета 7 – Пилот имплементација стручних курсева (7.1 Имплементација класичних стручних курсева и 7.2 Имплементација on-line стручних курсева) наставници средњих школа у области рада пољопривреде, производње и прераде хране из Обреновца, Ваљева и Пожеге похађали су курсеве:

Органска сточарска производња. Аутор и реализатор курса Симеон Ракоњац;

Инвазивне врсте – интродукција, ширење и утицаји на животну средину. Аутори курса су и реализатори курса др Снежана Танасковић и др Милевица Бојовић.

Примена табеларних прорачуна у области пољопривреде. Аутор и реализатор курса Душан Марковић.

 

Присутне наставнике у име домаћина поздравио и пожелео успешан рад продекан за науку, проф.др Лека Мандић.